Ngũ cốc Phúc Lâm tham gia kết nối với các tham tán thương mại của hơn 40 quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức.