Ngũ cốc Phúc Lâm tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội Chợ Công Thương Khu Vực Phía Nam tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019.