Ngũ cốc Phúc Lâm chính thức chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Du Lịch Sao Phương Nam làm nhà phân phối tất cả các sản phẩm của công ty. Rất mong hai bên sẽ cùng nhau đưa sản phẩm tốt đến rộng rãi người tiêu dùng.